introductiestukje groep 3-4-5A de salamanders

Hoi!

Wij zijn groep 3-4-5 de Salamanders, een gezellige groep met 28 kinderen.

Wij zitten in het laatste lokaal beneden en onze juffen zijn Jolanda en Sylvia.

Elke dag starten we in groep 3-4-5 met de kring of de weektaak. Om 9 uur gaan we naar onze eigen instructiegroep. Daar krijgen we les in rekenen, taal, spelling en lezen.

Aan het eind van de ochtend gaan we weer naar de basisgroep om te eten en buiten te spelen.

's Middags maken we werk af van de ochtend en we krijgen les in drama, tekenen, muziek of handvaardigheid, we gaan gymmen of we werken aan projecten van Wereldoriëntatie.

We leren veel van en met elkaar.