Medezeggenschapsraad

Wie zijn de MR leden ?

MR leden ouders
Juul Braat (voorzitter)

Stijn Heusschen
 

Leerkrachten:
Koen Hermans (secretaris)

Sylvia Claassens (lid)
Wat doet de MR?
De MR heeft bevoegdheden die volgens de wet geregeld zijn. Bij bepaalde zaken is  eerst onze instemming nodig wil een plan door kunnen gaan. Bij andere zaken gaat het om een advies. De directeur kan ons een plan voorleggen, maar de MR mag ook zelf met plannen komen. Communicatie en informatie zijn heel belangrijk: informatie van de directie, van het schoolteam, van de Ouderstichting, van de leerlingen en de ouders. De MR is namelijk vooral een gesprekspartner voor alle ouders en alle leerkrachten. In goed overleg willen wij het beste voor onze school waarmaken.
Wij maken ieder schooljaar een werkplan met onze aandachtspunten en doelen voor dat jaar. 


Wat is een MR?
De letters MR staan voor Medezeggenschapsraad. We zijn een overleggroep van ouders en leerkrachten die volgens de Wet Medezeggenschap (WMS) officieel inspraak heeft in beleid en plannen van de school.
Wij praten over deze zaken met de directeur. De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen op de school.
Bij de Adalbert Basisschool bestaat de MR uit 2 ouders en 2 leerkrachten.
De afspraken over samenstelling en manier van werken zijn vastgelegd in een MR statuut (2012), MR Reglement (2008) en Huishoudelijk Reglement.

Nieuws uit de MR
Onze gesprekspunten voor een MR-vergadering staan op een agenda.(jaaragenda MR). Na iedere vergadering geven wij kort informatie over wat besproken of afgesproken is in de Nieuwsbrief van de school.  
We brengen ieder jaar een jaarverslag  uit, waarin u kunt lezen wat wij het afgelopen jaar hebben gedaan.


Wilt u iets vragen of melden?
Hebt u een vraag, een goed idee of iets waar u zich zorgen over maakt? Laat het ons weten.
Een e-mail naar
mr.maaskei@lijn83po.nl  is een kleine moeite. U krijgt dan zo snel mogelijk een reactie.