Schooltijden

Dag:

Gehele dag

Maandag

8:30 - 14:00

Dinsdag

8:30 - 14:00

Woensdag

8:30 - 14:00

Donderdag

8:30 - 14:00

Vrijdag

8:30 - 14:00


Gymtijden:

Groep

Toestellen

Spel

3-4-5 salamanders

Woensdag 12.00 - 13.00 uur

Vrijdag 13.00 - 14.00 uur

3-4-5 kikkers

Woensdag 13.00 - 14.00 uur

Vrijdag 12.00 - 13.00 uur

6-7-8 de stroming

Maandag 12.00 - 13.00 uur

Dinsdag 13.00 - 14.00 uur

6-7-8 de keien

Maandag 12.00 - 13.00 uur

Dinsdag 13.00 - 14.00 uur

N.B: Groep 1/2 gymt in de gymzaal op school.