Bibliotheek op de Maaskei

Bibliotheek op de Maaskei

Onze schoolbibliotheek is gevestigd op de 1e verdieping en heeft de naam 'Het Leeskwartier".
De collectie bestaat uit ruim 2400 kinderboeken en wordt regelmatig ververst.
De leesconsulent van BiblioPlus is Ingrid van Elst. Zij ondersteunt de werkgroep Bieb-ouders (i.vanelst@biblioplus.nl). Een aantal bieb-ouders zorgt voor de uitleen. Patricia Verhoeven is de contactpersoon van deze werkgroep. Juffrouw Sylvia en juffrouw Jolanda zijn de coördinatoren.
Op donderdag tussen 11.00 en 14.00 uur worden boeken uitgeleend aan alle kinderen (en/of hun ouders) die op de Maaskei zitten. Er kunnen boeken voor in de klas, maar ook voor thuis geleend worden.

Ook ouders met kinderen die niet op de Maaskei zitten zijn welkom tussen 11.00 en 14.00 uur.
De peuters komen samen met de leidster van de peuterspeelzaal boeken halen om voor te lezen.

Heeft u belangstelling om als bieb-ouder mee te werken aan de uitleen van de boeken? Neem dan contact op met Patricia, Sylvia, of Jolanda.